top of page

Lær å felle et tre

Det er mange vedhuggere som mangler kompetanse til å bruke motorsag.


Våren 2023 vil vi derfor lansere et forenklet «Motorsagkurs for byfolk», der de viktigste elementene blir gjennomgått.

 

Kurset må ikke forveksles med sertifiseringskurs for yrkesutøvelse.

 

Meld din interesse her, så vil vi kontakte deg.

Livsstilskurs

Vi hjelper deg til en ny hverdag.

Mange som har fått hjertesykdom, har fått denne som et resultat livsstilsutfordringer.

 

Dessverre viser det seg at de aller fleste faller tilbake til gamle synder noe tid etter diagnosen.

 

Kurset tar sikte på å bidra til en gjennomgang av de viktige tingene, ikke minst finne igjen noe av gleden ved det å røre på seg.

 

Her kan man igjen bli motivert til å «ta skjeen i en annen hånd» på nytt.

 

Vi vet jo at det vil hjelpe til større livskvalitet.

 

Meld din interesse her, så vil vi kontakte deg.

Med bakgrunn i funn av sjeldne planter i en bekkedal og særegen høyereliggende gammelskog av gran, har vi fredet i alt cirka 3.000 daa skog. Her skal det ikke drives skogsdrift.

 

Disse områdene kalles Gita naturreservat og Gitvola og Nordre Kletten Naturreservat

Du kan leie én av våre hytter og oppleve denne enestående naturen med hvilepuls. Kom til oss og bli ett med naturen.

Opplev et fredet område

Vær i naturen – på naturens premisser

Teambuilding: Blåtur

Ta med de ansatte på en opplevelse litt utenom det vanlige.

Vi har erfaring i å arrangere legendariske «blåturer» og ikke minst bålturer for grupper opp til 15 deltagere. Arrangeres fortrinnsvis på vinterhalvåret.

 

Men vi kan ikke legge info her, det vil jo røpe alt! Ta derfor gjerne kontakt for å finne ut mer. 

bottom of page